OFICIÁLNE PRAVIDLÁ a PREDPISY ESDU pre súťaže DanceStar

1) SÚŤAŽE DANCESTAR

 • Súťaže DanceStarsa skladajú z kvalifikačných súťaží DanceStar World Tour súťaží DanceStar Finals – World Dance Masters;
 • Kvalifikačné súťaže DanceStarsa konajú raz ročne na určitých lokalitách – najlepší súťažiaci, ktorí sa kvalifikujú v niektorej z kvalifikačných súťažíDanceStar sa môžu zúčastniť na súťaži DanceStar Finále – World Dance Masters;
 • Program pre kvalifikačné súťaže DanceStar World Toursa zverejňuje v septembri (na začiatku každej sezóny);
 • Všetci súťažiaci, ktorí sa kvalifikujú do finále rozdelia sa na Ligu Aalebo Ligu B – v závislosti od kvality ich výkonov a bodov, ktoré získali za účasť v kvalifikačných súťažiach DanceStar.
 • Súťaž DanceStar Finals – World Dance Masterssa koná každý rok v máji v chorvátskom meste Poreč;
 • Kvalifikovaní účastníci sú tí, ktorí sa kvalifikovali v kvalifikačných súťažiach DanceStar a majú Štartové povolenie;
 • Všetky kvalifikačné súťaže DanceStar, vrátane súťaže DanceStar Finals – World Dance Masters sú schvaľované a pod dohľadom ESDU – European Dance Union – uznávanej a vedúcej medzinárodnéj tanečnéj organizácie, ktorá zaručuje vysokú technickú a organizačnú kvalitu, ako aj nestranné hodnotenie vo všetkých kvalifikačných súťažiachDanceStar DanceStar Finals – World Dance Masters súťaži;
 • Jediný spôsob, ako sa kvalifikovať na súťaž DanceStar Finals – World Dance Mastersje účasť v súťažiach DanceStar Kvalifikačných.

2) ÚČASTNÍCI

 • Kvalifikačné súťažeDanceStar sú otvorené pre všetkých amatérskych i profesionálnych tanečníkov;
 • Každá škola, klub, združenie alebo jednotlivec majú právo zúčastniť sa na kvalifikačných súťažiach DanceStar;
 • Členstvo v ESDU nie je povinné, a kvalifikačné súťaže DanceStarsú otvorené pre všetkých, bez ohľadu na členstvo, za rovnakých podmienok;
 • Jeden umelec v sólo alebo v duo / trio / quartet kategórii môže tancovať viacero tancov v rovnakej disciplíne / skupine / vekovej kategórii, ale iba jeho najlepší výsledok bude považovaný za poradie v zozname (pre ďalšie informácie pozrite kapitolu 12. Bodovací systém);
 • Vyhradzujeme si právo kontrolovať vek účastníkov, aby sme si zabezpečili, že sa počet registrovaných tanečníkov zhoduje s počtom tanečníkov na javisku počas vykonávania choreografie. Ak sa zistí, že bolo viac tanečníkov na javisku ako registrovaných, bude účtovaný sankčný poplatok, ktorý je rovnaký ako poplatok za kategóriu, v ktorej sa bude vykonávať choreografia (tzn. ak je choreografia registovaná ako skupina so 6 tanečníkov, a v tej istej choreografie bolo 8 tanečníkov na javisku, bude účtovaný sankčný poplatok pre skupinu s maximálnym možným počtom tanečníkov, v tomto prípade, 12 tanečníkov). V prípade formácie, sankčný poplatok sa bude účtovať ako keby bolo na javisku 26 tanečníkov.

3) KVALIFIKAČNÉ SÚŤAŽE DANCESTAR WORLD TOUR

 • Kvalifikačné súťaže DanceStarsú jediný spôsob pre kvalifikáciu a nadobudnutie práv na účasť v súťaže DanceStar Finals – World Dance Masters – v Lige A a Lige B;
 • Každá súťaž má časový limit a obmedzený počet účastníkov a tancov. Registrácia na súťaž sa zatvorí uplynutím termínu alebo pri dosiahnutí určitého počtu účastníkov/prihlášok na turnaj;
 • Každá škola alebo tanečník sa môžu zúčastniť v jednej alebo viacerých kvalifikačných súťažiach DanceStar. Pokiaľ sa choreografia nekvalifikuje ani v jednej kvalifikáčnej súťaži pre DanceStar Finals – World Dance Masters – Ligu A alebo Ligu B, po obdržaní bodov a komentárov porotcov, uvedená škola alebo tanečník môžu zlepšiť svoju choreografiu a zaregistrovať sa na niektorých ďalších kvalifikačných súťažiach DanceStar. Okrem toho, je možné prejsť z Ligy B do Ligy Azlepšením choreografie a prihláškou na inú kvalifikačnú súťaž DanceStar;
 • Účastníci môžu súťažiť niekoľkokrát;

4) DANCESTAR WORLD DANCE FINALS

Liga A (top trieda) a Liga B (štandard)

 • V závislosti na dosiahnutých výsledkoch na kvalifikačnej súťaži DanceStar, choreografie sa kvalifikujú buď pre Ligu A alebo Ligu B;
 • Je povinné predložiť Štartové povoleniepri registrácii na súťaži DanceStar Finals – World Dance Masters;
 • Choreografia, ktorá sa kvalifikovala na kvalifikačných súťažiach sa môže odlišovať od choreografie na DanceStar Finals:
  • Zmeny sú možné len v nasledovných bodoch:
   • Choreografia sa môže zmeniť(do 20 %), s cieľom zlepšenia výkonu v súlade s komentármi porotcov počas kvalifikácie, ale choreografia musí zostať rozpoznateľná ako tá, ktorou sa tanečníci kvalifikovali;
   • Tanečníci– tanečníci môžu byť vymenení / nahradení, odstránení alebo pridaní, pokiaľ je písomne požiadané z oprávnených a odôvodnených dôvodov, a tanec môže byť umiestnený do NIŽŠEJ kategórie so súhlasom ESDU výboru;
   • Ak tanečník súťaží vo vekovej kategórii, v ktorej je jediný konkurent, on alebo ona môžu požiadať, aby bol umiestnený do VYŠŠEJ vekovej kategórie;
  • Zmeny vo vekovej alebo skupinovej kategórii choreografie, ktorá je kvalifikovaná, musia byť hlásené vyplnením formulára na registračnom portáli.
 • Účastníci z krajín, kde sa nekonáju kvalifikačné turnaje DanceStar majú možnosť kvalifikovať sa na DanceStar All Other Countries.
 • Na kvalifikáciu v Lige Amusí byť choreografia bodovaná s minimálnym ziskom 75 bodov z maximálneho počtu 120 bodov;
 • Aby sa choreografia kvalifikovala v Lige Bmusí byť ohodnotená medzi 50 a 74 bodov z maximálneho počtu 120 bodov.

5) VEKOVÉ KATEGÓRIE

 • Vekové kategórie sú:
 1. MINI: 4 – 8 rokov;
 2. CHILDREN: 9 – 11 rokov;
 3. JUNIORS: 12 – 15 rokov;
 4. SENIORS: 16 rokov a starší.
 • Konečný termín pre vekové skupiny je posledný deň DanceStar Finals – World Dance Masters.
 • Skupiny MINI, CHILDREN, JUNIOR a SENIOR sú založené na veku najstaršieho tanečníka skupiny.
 • Všetky vekové kategórie môžu súťažiť spolu.

Vekové kategórie pre DanceStar World Tour 2017

 • Tanečník patrí do kategórie MINI, ak sa on/ona narodil/a medzi 29.05.2008 a 28.05.2013 (vrátane uvedených dátumov). Vek 4 – 8,99.
 • Tanečník patrí do kategórie CHILDREN, ak sa on/ona narodil/a medzi 29.05.2005 a 28.05.2008 (vrátane uvedených dátumov). Vek 9 – 11,99.
 • Tanečník patrí do kategórie JUNIOR, ak sa on/ona narodil/a medzi 29.05.2001 a 28.05.2005 (vrátane uvedených dátumov). Vek 12 – 15,99.
 • Tanečník patrí do kategórie SENIORS, ak sa on/ona sa narodil/a pred 28.05.2001 (vrátane tohto dňa). Vek 16 a viac.
 • Vyhradzujeme si právo požiadať o dôkaz veku v deň súťaže, skontrolovaním identifikačného preukazu súťažiaceho, ktorý dokazuje jeho vek.

6) SKUPINY:

Sólo: 1 tanečník

Duo/Trio/Quartet: 2/3/4 tanečníci

Group: 5 – 12 tanečníkov

Formácia: 13+ tanečníkov

Produkčné číslo skupina: 9+ tanečníkov

7) DISCIPLÍNY:

 • KLASICKÁ KAPITOLA / CLASSICAL CHAPTER
  • Balet
  • Národný tanec / Folklór
  • Moderný výrazový tanec
  • Lyrický tanec
  • Jazz
  • Muzikál
  • Step

   

 • OTVORENÁ KAPITOLA / OPEN CHAPTER
  • Otvorená kategória
  • Akrobatický tanec
  • Produkčné číslo

   

 • URBAN KAPITOLA / URBAN CHAPTER
  • Urban tanečné štýly
  • B-boying
  • MTV

  Upozornenie: Choreografie zaregistrované v nesprávnej disciplíne budú mať za následok stiahnutie 20 bodov. Prosím, uistite sa, že ste zaregistrovaní v správnej disciplíne. Popis každej disciplíny môžete nájsť tu DISCIPLINY.

 • Ak choreografia súťaží v nesprávnej disciplíne (vyhlásené porotcami), stále sa môže kvalifikovať na World Dance Masters, ak dosiahla potrebný počet bodov (po strhnutí bodov za to, že choreografia bola registrovaná v nesprávnej disciplíne). Avšak na World Dance Masters bude choreografia automaticky zaradená do správnej disciplíny.

8) ČASOVÝ LIMIT

Sólo: 1:00 – 2:00 min.

Duo / Trio / Quartet: 1:00 – 2:00 min.

Skupina: 2:00 – 3:00 min.

Formácia: 2:00 – 3:30 min.

Production Number: 3:00 min – 4:30 min.

 • Čas trvania sa meria od začiatku tanca a končí s jasným koncom vystúpenia;
 • Toleruje sa 5 sekúnd rozdielov v časovom limite. Všetky prekročenia časového rámca budú mať za následok strhnutia 20 bodov,

9) HUDBA

 • Hudba musí byť nahratá cez registračný portál počas registrácie tanca.
 • Nahratá hudba musí byť vo formáte .mp3.
 • Uzávierka pre nahratie hudby je 24 hodín pred súťažným dňom.
 • V prípade, že hudba nie je nahraná, registrovaní tanečníci nebudú môcť vystúpiť.
 • 1 CHOREOGRAFIA = 1 .mp3

10) BODOVACÍ SYSTÉM

(A) Technika: 40%

(B) Choreografia: 30%

(C) Úroveň výkonu: 15%

(D) Celkový dojem: 15%

 • Každý porotca prideľuje body podľa stupnice 1 až 10 pre každú z hodnotených oblastí. Celkový počet bodov, ktorý jeden porotca môže dať je maximálne 40 bodov.
 • Maximálny počet bodov je 120.
  • Porota sa skladá z 3 porotcov pre každý tanec. Vždy je prítomný jeden náhradný porotca.
  • Hodnotenie je tajné a konečné.
  • Existuje len jedno kolo súťaže.
  • Vyhradzujeme si právo zaviesť ďalšie kolo v prípade veľkého počtu prihlášok v rovnakej disciplíne a kategórii, ale len na žiadosť porotcov.
  • Po súťaži môžu súťažiaci vidieť počet bodov a porotcovské komentáre, ktoré boli dané vo svojom vlastnom profile v registračnom portáli.
  • Body a komentáre pre každú choreografiu budú k dispozícii 7 dní po tom, ako skončí súťaž na registračnom portáli pre každý tanec, ktorý bol prezentovaný.
 • Tance musia dosiahnuť minimálne 75 bodov na to, aby sa kvalifikovali do Ligy A na DanceStar Finals – World Dance Masters;
 • Tance musia dosiahnuť medzi 50 a 74 bodov, aby sa kvalifikovali do Ligy B na DanceStar Finals – World Dance Masters;
 • Ak chcú, môžu si tanečníci zlepšiť svoje skóre registráciou na akejkoľvek súťaži, ktorá je súčasťou DanceStar World Tour;
 • V prípade, že získajú nižšie body na inej kvalifikačnej súťaži DanceStar World Tour, pre finále sa do úvahy vezmú najlepšie výsledky;
 • Každý Sólo tanečník, Duo / Trio / Quartet môže vystúpiť vo viacerých rôznych choreografiách v rovnakej disciplíne / kategórii podľa uváženia, ale iba najvyššie obodovaná choreografia bude hodnotená. Všetky predvedené choreografie budú bodované a ako také sa môžu kvalifikovať na DanceStar Finále – World Dance Master pre Ligu B alebo na DanceStar Finále – World Dance Masters pre Ligu A;

 

11) CENY

  Ceny sa udeľujú na všetkých DanceStar súťažiach:

 • 1. miesto – DanceStar trofej
 • 2. miesto – DanceStar trofej
 • 3. miesto – DanceStar trofej
 • Pre všetkých účastníkov budú k dispozícii diplomy o účasti v digitálnej forme v registračnom portáli, ktoré bude možné vytlačiť riaditeľom tanečnej školy.
  Diplomy o umiestnení budú k dispozícii v rovnakej forme ako diplomy o účasti.

 • Výsledky súťaže (4. miesto a nižšie) budú k dispozícii po odovzdaní cien na našej stránke www.dancestar.org

 

12) ŠPECIÁLNE OCENENIA

 • Špeciálne ocenenia sa udeľujú vo všetkych typoch súťaží DanceStar World Tour. Existujú tri rôzne typy týchto špeciálnych ocenení:
  • Najlepší mužský talent vyhráva peňažnú cenu 300€
  • Najlepší ženský talent vyhráva peňažnú cenu 300€
  • Najlepšia choreografia vyhráva Tanečný balíček na World Dance Masters (bez ubytovania)
 • Cena za vynikajúci výkon je udeľovaná porotou pre súťažiacich, ktorí oplývajú výnimočným talentom v akejkoľvek kategórii, ktorá nie je zahrnutá do hodnotenia pre «Špeciálne ocenenia»

 

13) VŠOBECNÉ PRAVIDLÁ

 • Registráciou na turnaj súhlasíte s pravidlami a usmerneniami ESDU.
 • Zástupca školy alebo klubu, musí byť k dispozícii v zákulisí najmenej päť tancov pred ich vystúpením.
 • Riaditelia alebo tréneri nesmú dávať tanečníkom znamenia alebo signály, alebo vstupovať na javisko počas vystúpenia choreografii.
 • Školy sú výlučne zodpovedné za prípadné zranenia alebo nehody, ktoré sa konajú v priebehu súťaže. Každá škola musí mať svoje vlastné poistenie.

Nedodržanie týchto nasledujúcich pravidiel môže mať za následok prepadnutie 20 bodov:

 • Zlyhanie pri príprave hudby!
 • Veľké zmeny na akejkoľvek kvalifikovanej choreografii!
 • Prekročenie časového limitu o viac ako 5 sekúnd!
 • Prihlásenie choreografie do nesprávnej disciplíny!
 •  

 • UPOZORNENIE: Ak choreografia súťaží v nesprávnej disciplíne (vyhlásené porotcami), stále sa môže kvalifikovať na World Dance Masters, ak dosiahla potrebný počet bodov (po strhnutí bodov za to, že choreografia bola registrovaná v nesprávnej disciplíne). Avšak na World Dance Masters bude choreografia automaticky zaradená do správnej disciplíny.
  • Zástupca každej školy alebo klubu bude mať možnosť zúčastniť sa na stretnutí všetkých riaditeľov a trénerov tanečných škôl, kde budú informovaní o programe alebo zmenách v súťaži.
  • Tréneri, manažéri a diváci môžu byť pokarhaní a odstránení z haly z dôvodu nevhodného správania.
  • Školy, môžu byť vylúčené v prípade nesprávneho a nevhodného správania sa tanečníkov, trénerov, manažérov alebo riaditeľov škôl.
  • Originálna choreografia je povolená vo všetkých disciplínach.
  • Akrobacie sú definované ako typická gymnastika bez tanečných prvkov (salto, flick-flack). Skoky a zdvíhania nie sú zahrnuté do tejto definície a sú výnimkou z tohto pravidla
  • Akrobacie a gymnastika by mali byť použité len v prípade, že sú správne začlenené tak, aby nedominovali tanečnému štýlu.
  • Poradie vystúpenia musí byť dodržané, aby súťaž prebehla podľa plánu. Všetok extra čas potrebný pre zmenu tanečných kostýmovmusia byť nahlásené vopred mailom na: info@dancestar.org
  • Štartová listina bude vyhlásená na registračném portále týždeň pred turnajom.
  • Vstup na scénu by mal byť ihneď po oznámení štartového čísla, a tanečníci by sa mali okamžite postaviť vo východiskovú pozíciu pre výkon choreografie. Súťažiaci by mali zostúpiť z javiska bezprostredne po pokloneniu sa publiku.
  • Všetky kostýmy, hudba a výkony by mali byť primerané a v duchu dobrého športového správania.
  • Rekvizity sú povolené, ak sa rýchlo dajú postaviť na javisku pred výkonom choreografie a počas postavenia tanečníkov vo východiskovú pozíciu, a ak sa môžu stiahnúť okamžite po výkone, zatiaľ čo tanečníci orchádzajú z javiska.
  • Osobné svetelné efekty, vrátane aj pyrotechniky sú prísne zakázané.
  • Kreativita, originalita, pohyb, efekty, využitie priestoru a schopnosti vykonávateľov sú dôležitými prvkami výkonu.
  • Choreografia by mala byť vhodná pre schopnosti a vek vykonávateľov.
  • Jednotlivé body budú uvedené iba v sólo kategóriách. Všetky ostatné výsledky sú založené na dosiahnutí skupiny ako celku.
  • Duo a Trio by mali vykonáť choreografiu tak, že zdôrazní ich vzťah.
  • Spev naživo je povolený len v kategóriach ”Production number”.
  • Riaditelia škôl / klubov sú pozývaní a očakáva sa, že sa zúčastnia na oficiálnom otvorení stretnutia zástupcov škôl a na slávnostnom odovzdaní cien.

  14) ŠTARTOVNÉ

  • Pred prihlásením na akúkoľvek DanceStar kvalifikačnú súťaž, je povinné zaregistrovať sa na Registračnom portáli. Počas registrácie na portáli, portál automaticky vypočíta cenu štartovného a registračných poplatkov a poskytne inštrukcie pre platbu;
  • Štartovné sa účtuje za tanečníka / vystúpenie;
  • Registračné poplatky sú účtované za tanečníka, raz za sezónu.
  • Každý účastník musí zaplatiť jednorázový registračný poplatok 12 €. Zaplatením registračného poplatku má tanečník právo zúčastniť sa akejkoľvek DanceStar kvalifikačnej súťaže a keď sa kvalifikuje, tak aj na DanceStar Finals – World Dance Masters.
  • Registračné poplatky sú nenávratné.
  • Všetky tance, ktoré majú zaplatené poplatky a nahratú hudbu, obdržia štartovné povolenie, čím získajú právo zúčastniť sa súťaže. Štartovné povolenie obdržíte cez e-mail;
  • Iba tance, ktorým bolo vydané štartovné povoleniesa môžu zúčastniť súťaže.

  15) SANKČNÉ POPLATKY

  • Každá zmena tancov prihlásených a registrovaných na súťaž bude mať za následok sankčný poplatok 3 € v prípade, že má vykonaná zmena bude mať za následok zmenu v štartovnej listine. Napríklad: tanečník bude ‘odobratý’ z tanca a súťažný tanec tak prejde z kategórie Formáciado kategórie Skupina.
  • Každý tanec, ktorý sa pridá do Štartovnej listinypo uzávierke, bude penalizovaný sankčným poplatkom 3 €;
  • Sankčný poplatok musí byť zaplatený na to, aby mohlo byť zaslané Štartovné povolenie.
   • V prípade, že sankčný poplatok nie je zaplatený pred začiatkom súťaže, môže byť vyplatený pri registrácii v deň súťaže. Po zaplatení dostanú tanečníci Štartovné povolenie a len v tomto prípade budú môcť následne súťažiť.

  Copyright 2016 pre EOL Solutions Limited. Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť reprodukovaná ani kopírovaná, vrátane formátu súčaže, výsledkových listín alebo koncepcie turnaja bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti EOL Solutions Limited. DanceStar sú chránené autorským právom pre EOL Solutions Limited.